Informativno-edukativna radionica za ribare

ponedjeljak, 13.03.2017. 15:44

DUBROVNIK - U organizaciji Ceha za ribarstvo i marikulturu Obrtničke komore Dubrovačko - neretvanske županije, Flag-a Južni Jadran te Udruge Stonski školjkari u restoranu Vila Koruna u Malom Stonu u petak, 17. ožujka u 17 sati održat će se informativno-edukativna radionica.

Na radionici će biti riječi o sljedećim temama:

  • Aktualno stanje Hrvatskog ribarstva i marikulture

        Izlagač: mr. sc. Ante Mišura, pomoćnik ministra

  • EU fondovi i mogućnosti sufinanciranja u ribarstvu i marikulturi

        Izlagač: mr. Irena Jahutka, načelnica Sektora

  • Aktivnosti FLAG-a Južni jadran

        Izlagač: Mato Oberan, voditelj FLAG-a,

  • Aktivnosti savjetodavne službe za ribarstvo i marikulturu

        Izlagač: dr. sc. Lav Bavčević, Viši koordinator za ribarstvo-Savjetodavna služba.