Europski tjedan i Dan otvorenih vrata EU projekata obilježeni u Koprivnici

četvrtak, 10.05.2018. 15:43

U povodu održavanja Europskog tjedna i „Dana otvorenih vrata EU projekata“, Koprivničko-križevačka županija, HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, HGK-ŽK Koprivnica, Grad Koprivnica i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizirale su 9. svibnja konferenciju za medije i prijem župana Darka Korena za sudionike nagradnog natječaja  na temu „Hrvatska kakvu želimo“. 

Radi se o nagradnom natječaju za dječje literarne i likovne radove, a u okviru prijema župana organizirana je i dodjela potvrda mentorima i osnovnim školama sudionicima. 

Dan nakon, 10. svibnja  održan je EU-Infodan za poduzetnike iz Koprivničko-križevačke županije u okviru kojeg su se održale prezentacije o mogućnostima financiranja projekata EU sredstvima za poduzetnike.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja predstavila je svoj projekt B Light kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
Hrvatska gospodarska komora predstavila je aktualne natječaje za financiranje poduzetničkih projekata.

Od privatnih tvrtki na primjeru prakse povlačenja sredstava iz Europske unije predstavila se vodeća Koprivnička tvrtka RASCO d.o.o.