Edukacija za Europsku licencu poslovnih kompetencija

utorak, 30.10.2018. 12:07

RIJEKA - U okviru EU projekta LPZZ Plus, u kojem je Obrtnička komora Primorsko-goranske županije partner, u Komori su započele trodnevne edukacije s ciljem stjecanja poslovnih vještina iz područja ekonomije.

Stjecanje međunarodne diplome EBC*L B razine je besplatno, a edukacija je namijenjena nezaposlenim osobama. EBC*L ili European Business Competence Licence (eng. Europska licenca poslovnih kompetencija) je standardizirana diploma iz područja poslovne administracije, koja se provodi u više od 25 zemalja Europske unije. Edukaciju provodi Obrtničko učilište iz Zagreba.

Trodnevna edukacija održat će se od 29. do 31. listopada 2018. u Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije. Naknadno će kandidati pristupiti ispitu (nakon teorijskih priprema)  te će im biti izdan međunarodni certifikat EBC*L B razine