Dobra suradnja Udruženja obrtnika i Grada Nove Gradiške

utorak, 16.05.2017. 14:01

NOVA GRADIŠKA - Temeljem održanih radnih sastanaka predstavnika Udruženja obrtnika Nova Gradiška i Grada Nove Gradiške te razumijevanja problema obrtnika od strane Gradonačelnika, koji je i sam poduzetnik, uspostavljena je kvalitetna suradnja na obostrano zadovoljstvo.

Grad Nova Gradiška je za obrtnike te ostale poduzetnike, koji posluju na području Grada, pripremio i objavio nekoliko Javnih poziva koji imaju za cilj pomoći gospodarstvenicima Nove Gradiške.

Do sada su objavljeni Javni pozivi za sufinanciranje sudjelovanja obrtnika i poduzetnika sa područja Grada na domaćim sajmovima, poziv za sufinanciranje kamata i troškova usluga izrade prijava za ESIF zajmove obrtnicima i poduzetnicima te Javni poziv za Program poticanja zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške, u sklopu kojega se nalaze i poticaji za početak obavljanja gospodarske djelatnosti u vidu jednokratnih poticaja za administrativne troškove/upis u registar, izradu pečata, obrtnica, troškove javnog bilježnika i sl.,  sufinanciranje troškova nabave informatičke opreme, adaptacije i prilagodbe prostora za obavljanje proizvodnih djelatnosti.

U planu je i objava Javnog poziva za sufinanciranje kamatnih stopa na kratkoročne kredite komercijalnih banaka.

I u budućnosti se nadamo daljnjoj uspješnoj suradnji sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave kao i njihovom razumijevanju problematike obrtništva kako bi se osigurala radna mjesta te razvoj i opstojnost obrtnika, a time i samih jedinica lokalne samouprave.