Dimnjačari o korekciji cijena usluga

utorak, 09.01.2018. 14:06

KOPRIVNICA - Dimnjačari, vlasnici dimnjačarskih koncesija za područje Grada Koprivnice, početkom 2018. godine održali su sjednicu na kojoj su dogovorili Prijedlog novog Cjenika dimnjačarskih usluga, koji se nadovezuje na Izmjene i dopune Odluke o dimnjačarskim poslovima koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Koprivnice krajem 2017. godine.

Radi se o novim vrstama usluga koje su usklađene sa propisima i tržištem. Važeće cijene, osim u jednoj stavci, nisu mijenjane, pa se nadaju da će Grad odobriti Prijedlog cjenika. Važno je napomenuti da cjenik nije mijenjan 13 i pol godina, ali promjene u propisima i promjene na tržištu trošila uvjetovale su promjene usluga i načina rada.

Dimnjačari su uz poslove čišćenja dobili važnu ulogu kontrole i nadzora.