Objavljeni Zaključci 23. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika

utorak, 23.11.2010. 14:43

U organizaciji Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore (HOK) u Zagrebu je danas završen 23. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, koji se jučer i danas održavao u hotelu The Regent Esplanade.

Na konferenciji za tisak održanoj neposredno nakon završetka Kongresa, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a Zlatko Puntijar iznio je zaključke, koji su proizašli iz dvodnevnih izlaganja predsjednika Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore, predsjednika obrtničkih županijskih komora, izlaganja ostalih sudionika, rasprave nazočnih te iznijetih prijedloga na Kongresu:

 1. Ponavljamo zahtjev za smanjenjem PDV-a u ugostiteljstvu, na način kao što je to ustaljena praksa u zemljama EU. Također tražimo i smanjenje dijela parafiskalnih davanja, čime bi se omogućilo lakše poslovanje u ugostiteljstvu i turizmu, kao značajnoj gospodarskoj djelatnosti koja u velikoj mjeri ostvaruje izvoz na licu mjesta.
 2. Inicijativa za pokretanje izmjena i dopuna Zakona o radu u smislu omogućavanja angažiranja radnika za poslove koji se obavljaju povremeno ( organiziranje svadbi, krstitki, rad na sajmovima, klubovi i slično ) bez obaveze zasnivanja radnog odnosa. U slučaju kada se rad obavlja 1-2 dana tjedno ili mjesečno, poslodavac ima potrebu angažirati veći broj radnika od onih koje normalno zapošljava.
 3. Tražimo izmjene i dopune Pravilnika o vođenju evidencije o zaposlenim radnicima u ugostiteljstvu i turizmu na način da odredbe Pravilnika budu usklađene sa specifičnostima ugostiteljske djelatnosti. Tražimo također da u izradu novog Pravilnika budu aktivno uključeni predstavnici Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.
 4. Pokrenuti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od buke u ugostiteljskim objektima na otvorenom iza 24 sata.
 5. U suradnji s Ministarstvom turizma, nastaviti realizaciju već započetog zajedničkog projekta "Brendiranje autohtonih hrvatskih jela i objekata".
 6. Inicirati izradu novog kvalifikacijskog okvira za ugostiteljska zanimanja koji će biti usklađen s ugostiteljskim sektorom, s posebnim naglaskom na provedbu praktične nastave u ugostiteljskim objektima.
 7. Potaknuti aktivniju provedbu inicijative HOK-a za izmjene Zakona o otkupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave i uprave.
 8. Tražimo izmjenu Pravilnika o minimalno tehničkim uvjetima, s kojima želimo pojednostaviti uvjete i način poslovanja ugostiteljskih objekata. Minimalno tehnički uvjeti moraju se vezati uz objekt, a ne uz vlasnika.
 9. Protiv smo nelojalne konkurencije trgovačkih centara, koji imaju gastro pultove s gotovim toplim i hladnim jelima.
 10. Potaknuti što bolju uspostavu suradnje na međunarodnom povezivanju ugostitelja i turističkih djelatnika, a u cilju unapređenja struke.
 11. Sljedeći, 24. kongres ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, održat će se 2011. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.