Studenti VERN-a u studijskoj posjeti HOK-u

utorak, 31.05.2011. 10:04

Dvije grupe, ukupno pedesetak studentica i studenata 1. godine Stručnog studija Ekonomije poduzetništva Veleučilišta VERN posjetili su 30. svibnja Hrvatsku obrtničku komoru, da bi se „uživo“ i „na licu mjesta“ upoznali s radom i ustrojem HOK-a, glavnim problemima hrvatskog obrtništva i naporima HOK-a da, u službi hrvatskih obrtnika, te probleme riješi.

Studente i studentice je predvodio njihov mentor prof. Vladimir Žanić, a nakon obilaska HOK-ove zgrade, studenticama i studentima se pružila prilika da se upoznaju s kratkom poviješću i ulogom HOK-a, temeljnim zadaćama i organizacijom obrtničkog komorskog sustava te koristima i mogućnostima koje imaju na raspolaganju članovi HOK-a.

Tako je bio riječi o u unaprjeđenjima zakona u pojedinim obrtničkim djelatnostima, konkretnoj stručnoj pomoći koju od HOK-a mogu dobiti obrtnici, sufinanciranju nastupa na sajmovima, radu pojedinih cehova, zaštiti koju obrtnici mogu dobiti putem Suda časti i Centra za mirenje HOK-a, intenzivnom informiranju obrtnika posebno putem web-stranice HOK-a i dr.

Studenti i studentice su imali priliku neformalno se susresti i s predsjednikom HOK-a Dragutinom Ranogajcem, a o radu stručnih službi HOK-a govorili su šefica Odjela za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Sanja Želinski Matunec, šef Odjela za organizaciju rada cehova Ivica Štambuk, tajnica Suda Časti i Centra za mirenje HOK-a Suzana Kolesar te Alan Vajda, Neven Završki i Anđelko Vojvoda iz Savjetodavne službe i Nenad Klapčić iz Službe za odnose s javnošću.

Predavanju je prethodio obilazak zgrade HOK-a, posebno vijećnice i stepenišnog prostora a studentice i studenti su pokazali zanimanje i za intarzije i mozaike kojima se predstavlja dio bogate hrvatske obrtničke tradicije.

vijećnica