Oglašavajte se u Katalogu obrtništva 2010.!

ponedjeljak, 16.11.2009. 20:32

U svrhu promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga s ciljem poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će KATALOG OBRTNIŠTVA 2010. Prijave za oglašavanje u novom Katalogu primaju se do 15. siječnja 2010. godine.

Podaci iz KATALOGA bit će objavljeni i na poslovnim stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr
KATALOG će sadržavati osnovne podatke o obrtnicima zainteresiranim za poslovnu suradnju raznih vidova - kooperacija, ulaganja, lohn-poslovi, zastupanje i slično. KATALOG je namijenjen svim potencijalnim poslovnim partnerima oglašivača, a biti će dijeljen na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska obrtnička komora, poslovnim susretima, razgovorima, prezentacijama i sl.

KATALOG će biti rađen u tiskanom obliku, formata stranice A4, s tekstualnim dijelom (osnovni podacima o obrtu; traženi vid suradnje) i kolor fotografijama proizvoda i usluga, četverojezičan - hrvatsko-njemačko-engleski-talijanski, te u elektronskom obliku na CD-u. CD će biti interaktivan, s mogućnostima pretraživanja baza prema više kriterija. Tisak Kataloga predviđen je u veljači 2010 godine.

Kontakt osobe zadužene za primanje materijala za KATALOG u HOK-u su: Snježana Tomić 01/4806 670, Nenad Klapčić 01/4806 669 i Suzana Mamić 01/4806 643.

Skrećemo vam pozornost da obrtnici koji nisu podmirili svoje obveze prema komorskom sustavu (komorski doprinos, nastup na sajmu, oglašavanje u Katalogu i sl.), tek po podmirenju obveza mogu prijaviti oglašavanje u KATALOGU OBRTNIŠTVA 2010.

U privitku je Prijava - obrazac za upis u KATALOG, sa svim detaljima vezanim uz oglašavanje.