Nastupite na sajmovima u Beogradu i Novom Sadu!

petak, 06.03.2009. 16:38

Obrtnici, uz potporu i logistiku Hrvatske obrtničke komore te uz sufinanciranje cijene od 50%, možete nastupiti na najvažnijim sajmovima u Srbiji: na 76. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (9.-16.05.2009.) i na 53. Međunarodnom sajmu Tehnika i tehnička dostignuća u Beogradu (11-15. 05.2009.).

76. Međunarodni poljoprivredni sajam Novi Sad, www.nsfair.co.yu
Vrijeme održavanja: 09 - 16. 05. 2009.
Robne grupe: poljoprivredni proizvodi.; ambalaža za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku ind., proizvodi gumarske industrije; poljoprivredna mehanizacija i rezervni dijelovi; strojevi i oprema za prehrambenu industriju, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnja; građevinarstvo u poljoprivredi i prehrambenoj. industriji, strojevi i oprema za obradu metala, proizvodi od metala, drva, plastike, opremanje objekata i sl.
Cijena nastupa u 2009.g.: 139,00 EUR/m2, za članove HOK-a do 9,1 m2 ; iznad 9,1 m2 puna cijena 278,00 EUR/m2 - protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan uplate
Rok prijave: 06. 04. 2009.
brojke za 2008:
Broj izlagača/država sudionica u 2008. g.: 2.000/60
Ukupan broj posjetitelja u 2008. g.: oko 600.000

53. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća – Beograd, www.sajam.co.rs
Vrijeme održavanja: 11 -15. 05. 2009.
Robne grupe na sajmu: elektroenergetika (oprema i uređaji za proizvodnju, prijenos i distribuciju el. energije); rasvjeta; sredstava za opremanje skladišta, integralni transport i slično; elektronske komponente; inovacije; uređaji i aparati za domaćinstvo; novi materijali; crna metalurgija; metalurgija obojenih metala; nemetali; izolacijski materijali; staklo…
Cijena nastupa u 2009.g.: 109,00 EUR/m2, za članove HOK-a do 9,1 m2 , iznad 9,1 m2 puna cijena 218,00 EUR/m2 - protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan uplate
Rok prijave: 06. 04. 2009.
brojke za 2008:
Broj izlagača/država učesnica u 2008. g.: 1.045/28
Ukupan broj posjetitelja u 2008. g.: oko 40.000

Svoje prijave zainteresirani obrtnici/poduzetnici mogu poslati u matične Područne obrtničke komore ili direktno u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10000 Zagreb ili na broj faksa: 01/48 46 610.
Za sve dodatne informacije obrtnici se mogu obratiti na kontakte: 01/4806 639, Darko Prister, darko.prister@hok.hr ili 01/4806 650, Dražen Horvat, drazen.horvat@hok.hr .