Najavljeni međunarodni sajmovi u Munchenu u 2017. godini

petak, 09.12.2016. 15:50

U organizaciji zastupnika sajma Műnchen u Hrvatskoj,  tvrtke Belimpex d.o.o., 7. prosinca u hotelu „Palace“ u Zagrebu organizirano je godišnje predstavljanje ponude sajmova renomirane sajamske kuće u Műnchenu za 2017. godinu.

Uz predstavnike tvrtke „Belimpex d.o.o.“, Antona i Tončija Belana, prezentacija sajmova je okupila predstavnike  obrtništva, poduzetništva, zajednice arhitekata, institucija i predstavnika medija koji prate međunarodne prezentacije hrvatskih obrtnika i tvrtki.

DSCN0527

Zastupnici sajma Munchen iznijeli su impozantne podatke vezane uz statistike godišnjih pokazatelja sajma u Műnchenu kao i raspoloživih kapaciteta sajma koje govore o:

-       Više od 30.000 izlagača iz više od 100 zemalja Svijeta,

-       Više od 2.000.000 posjetitelja iz više od 200 zemalja Svijeta,

-       Izložbenom prostoru od 425.000 m2 vanjskog i preko 180.000 m2 visokosofisticiranog i uređenog paviljonskog izložbenog prostora,

-       14 vodećih međunarodnih stručnih sajmova,

-       Više od 35 stručnih sajmova kao i

-       Više od 250 gostujućih priredbi

U svijetu sajam Műnchen organizira više od 40 stručnih sajmova, a predstavnici sajma su prisutni u više od 100 zamalja Svijeta.

Brojke od 67 hrvatskih izlagača kao i 5.129 stručnih posjetitelja iz Hrvatske u 2016. godini govore o važnosti prezentacije hrvatskih poduzetnika na sajamskim priredbama u Műnchenu.

Predstavnici tvrtke „Belimpex d.o.o.“ najavili su važne sajamske priredbe i u 2017. godini, a pregled svih sajmova i izložbi za 2017. godinu možete pronaći u prilogu.

Za hrvatske obrtnike najinteresantniji i najvažniji sajmovi za posjetu, a za Međunarodni obrtnički sajam u Műnchenu 2017.i za prezentaciju,  su zasigurno sajamovi:

-       BAU 2017. (16.-21.01.2017.) - vodeći stručni sajam za arhitekturu, građevinske materijale i sustave sa pratećim stručnim skupovima, prezentacijama, predavanjima i poslovnim skupovima, te

-       Međunarodni obrtnički sajam u Műnchenu 2017. (08.-14.03.2017.) na kojemu Hrvatska obrtnička komora organizira i sa 70% troškova standardno uređenog izložbenog prostora na skupnom štandu hrvatskih izlagača sufinancira nastup svojih članova.

Zainteresirani obrtnici i poduzetnici koji se spremaju posjetiti neki od ponuđenih sajmova ili nastupiti na pojedinom sajmu u Műnchenu u 2017. godini mogu se za sve dodatne informacije, rezervacije izložbenih prostora na sajmu, puta, smještaja i ulaznica za sajam obratiti zastupnicima sajma Műnchen u Hrvatskoj:

Zastupstvo Messe Műnchen u Hrvatskoj BELIMPEX d.o.o.

g. Anton i g. Tonči Belan,

Antona Šabana 18, 10000 Zagreb

Tel: 01/3648 276, 013638 363

Fax: 01/3017 992,

e-mail: office@belimpex.hr

Internet stranica: www.belimpex.hr

 

Članovi Hrvatske obrtničke komore se za dodatne informacije vezane za pripremu i sufinanciranje nastupa na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Műnchenu mogu obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr