Prije 160 godina osnovana zagrebačka Trgovačko-obrtnička komora, preteča HOK-a

četvrtak, 16.02.2012. 14:16

Na današnji dan prije 160 godina osnovana je zagrebačka Trgovačko-obrtnička komora, preteča Hrvatske obrtničke komore (HOK): prva konstituirajuća sjednica Trgovačko-obrtničke komore održana je 16. veljače 1852. u Zagrebu.

Za predsjednika zagrebačke Trgovačko-obrtničke komore izabran je zagrebački trgovac Anastas Popović (na slici), a prvi potpredsjednik bio je obrtnik Franjo Peer iz Zagreba.

Prvi tajnik zagrebačke Trgovačko-obrtničke komore bio je Imbro Ignjatijević Tkalac.

Hrvatska obrtnička komora posvetila je 2012. godinu ovoj obljetnici koja se obilježava pod motom „Poštujući tradiciju ulažemo u budućnost“.

Tijekom 2012. godine HOK će 160 godina brige o obrtništvu obilježiti prigodnim manifestacijama, publikacijama te radnim i svečanim skupovima.