Prijava za obročnu otplatu poreznog duga do 19. srpnja

petak, 29.04.2011. 9:33

Pored načina propisanog Općim poreznim zakonom u vezi odgode plaćanja poreznog duga na zahtjev poreznog obveznika, stupanjem na snagu (28. travnja) Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (NN 45/11), poreznim obveznicima omogućava se obročna otplata poreznog duga na rok od 30 mjeseci, uz kamatu od 8,3 posto.

Obročna otplata poreznog duga omogućava se samo onim dužnicima, čiji je dug posljedica gospodarske krize, a koji u 2011. uredno podmiruju svoje porezne obveze (reprogramira se porezni dug nastao od 1. listopada 2008. do 31. prosinca 2010.).

Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga poduzetnik podnosi ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne osobe, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe.

Za razliku od odgode poreznog duga prema Općem poreznom zakonu kad se za sve vrijeme plaća zakonska zatezna kamata (14 posto), prema novom zakonu ta kamata je nešto povoljnija a i dulje je razdoblje odgode plaćanja poreznog duga.

Svi porezni obveznici koji ispunjavaju uvjete mogu predati zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga najkasnije do 19. srpnja 2011. godine.

S ciljem pojednostavljenja postupka i izbjegavanja nejasnoća, Ministarstvo financija objavilo je Uputu o načinu obrade zahtjeva i provođenja postupka za odobravanje i provedbu reprograma naplate poreznog duga na web stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr), zajedno s oglednim obrascima za reprogram poreznog duga (mogu se podići i u ispostavama Porezne uprave). (HINA / HOK)