Prihvaćen Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva

ponedjeljak, 12.03.2018. 9:48

Na 84. sjednici održanoj 8. ožujka Vlada RH prihvatila je Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva. Cilj mu je  olakšati poslovanje poduzetnicima, obrtnicima i gospodarstvenicima.

Od stavki koje su važnije, ističe se:

-          Ukidanje obrasca DNR (evidencija isplaćenog dohotka od nesamostalnog rada)

-          Ukidanje obrasca IP (evidencija o mjesečnim iznosima plaća

-          Ukidanje obveze dostavljanja potvrda o drugom dohotku

-          Mogućnost podnošenja PO-SD obrasca (za paušaliste) putem e-Porezne

-          Ukidanje obveze dostave Porezne uprave za upis u registar korisnika prava na povrat trošarine i u registar trošarinskih obveznika

A predviđen je i njih drugih pojednostavljenja, kao npr.:

-          Podnošenje zahtjeva za odobrenje za privatne detektive elektroničkim putem

-          Smanjenje obuhvata obveznika za plaćanje članarine turističkim zajednicama

-          Smanjenje obuhvata obveznika MTU za smještajni objekt za smještaj terenskih i sezonskih radnika

-          Ukidanje naknade za ispit za akvakulturu i za ribarski ispit

-          Ukidanje obveze ishođenja rješenja za slatkovodni ribolov

-          Omogućavanje elektroničkog podnošenja popisa o ulovu u gospodarskom ribolovu

-          Ukidanje obveze dostave matrice i otiska znaka proizvođača i dobavljača (plemenite kovine) na čuvanje u DZM

-          Te niz drugih smanjenih naknada i potrebnih dokumenata, uključivo iz područja mjeriteljstva, statistike te geodetskih i katastarskih poslova.

Cjelokupni dokument Akcijskog plana nalazi se u privitku.

VRH 84 - 6.pdf 1,04 MB