Pozivni natječaj za nabavu usluga marketinškog stručnjaka za izradu Strategije i Akcijskog plana za popularizacijsku kampanju za naukovanje u okviru projekta Get involved in EP4A

petak, 21.04.2017. 10:24

Hrvatska obrtnička komora, za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije, prikuplja ponude za nabavu usluga marketinškog stručnjaka za izradu Strategije i Akcijskog plana za popularizacijsku kampanju za naukovanje.

Početak popularizacijske kampanje predviđen je tijekom srpnja 2017., a završetak u rujnu 2018.

Strategija, između ostalog, treba obuhvaćati sljedeće:

-          Definiranje ciljeva

-          Strateški pristup

-          Uključivanje ciljnih grupa

-          Razradu strukture kampanje

-          Razradu uloga i dužnosti sudionika

-          Određivanje alata za provedbu

-          Praćenje provedbe

Datum dostave ponude 5. svibnja 2017. u zatvorenim kovertama s naznakom:

logo_erasmus_large

NE OTVARATI – PONUDA ZA NABAVU USLUGA MARKETINŠKOG STRUČNJAKA ZA IZRADU STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA ZA POPULARIZACIJSKU KAMPANJU ZA NAUKOVANJE „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN“

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-    osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-    putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Opći uvjeti natječaja:

-     cijena ponude za uslugu nudi se kao u maloprodaji s posebno iskazanim PDV-om

-     cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača

-     u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

-     rok valjanosti ponude je 60 dana

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o projektu obratite se:

Mirela Franović

TEL. 01/4806 666 ili 01/4806 683

e-mail: mirela.franovic@hok.hr i hok@hok.hr

Za dodatne informacije o pozivnom natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

TEL. 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr i hok@hok.hr

ili nađite informacije na službenim web stranicama projekta

http://supportapprenticeships.eu/hr/

SAŽETAK PROJEKTA:

 

Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships,  sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+, okuplja posredničke organizacije i dionike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s ciljem izgradnje kapaciteta posredničkih tijela, kao što su obrtničke i gospodarske komore koje pružaju potporu naukovanju u obrtima i malim i srednjim poduzećima te pružanja potpore snažnom partnerstvu sa socijalnim partnerima i ostalim bitnim dionicima, poput komora i različitih stručnih institucija.

Opći cilj projekta je “povećati zapošljivost mladih u partnerskim državama”, čime bi se dao doprinos ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020 te nacionalnih ciljeva.

Specifični cilj projekta je promovirati naukovanja izgradnjom partnerstava između posredničkih organizacija, tvrtki, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, javnih institucija i socijalnih partnera u državama koje sudjeluju u projektu.

Osim uspostave partnerstava između poslodavaca, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i posredničkih organizacija s jedne te javnih institucija i socijalnih partnera s druge strane, s ciljem uključivanja što više obrta i malih i srednjih poduzeća u naukovanje, projekt će isto tako nastojati povećati svijest o koristima naukovanja među ciljanim obrtima i malim i srednjim poduzećima putem ciljane popularizacijske kampanje.

Glavna ciljna skupina su obrti i mala i srednja poduzeća bez ili sa vrlo malo iskustva u naukovanju. Projekt će također uključiti javne institucije, kao što su ministarstva i agencije zadužene za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, udruge učenika i roditelja, socijalni partneri te ostali povezani ključni dionici.

Od projekta se očekuje da stvori široki i visoko kvalitetni utjecaj na razini obrta i malih i srednjih poduzeća. Obrti i mala i srednja poduzeća moći će sudjelovati u oblikovanju reforme učenja na radnom mjestu u okviru struktura partnerstva za naukovanje. Time će doprinijeti modernizaciji, atraktivnosti i većoj dostupnosti naukovanja; ostvariti korist od povećane svijesti o naukovanju i kvalitetnijih savjetodavnih usluga vezanih uz provedbu programa naukovanja (planiranih i postojećih) te biti prepoznatljivi i nagrađivani zbog uzimanja naučnika. Stoga će se unaprijediti ponuda, kvaliteta i atraktivnost naukovanja u sve četiri partnerske države.