Pozivni natječaj za dostavu ponuda za catering – ručak u okviru radionice za projekt Get involved in EP4A

petak, 21.04.2017. 10:20

U okviru projekta Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije u Hrvatskoj obrtničkoj komori održat će se dvodnevna radionica za 30 sudionika.

Radionica će trajati dva dana i održati će se 17. i 18. svibnja 2017. godine.

Molimo vas da nam dostavite ponude za catering – ručak:

-          broj: 2 ručka

-          datumi održavanja: 17. (srijeda) i 18. (četvrtak) svibnja 2017. godine

-          mjesto održavanja: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, Zagreb

-          broj sudionika: 30

-          ponudu dostaviti: 2 menua za 17. svibnja i 2 menua za 18. svibnja (u cijenu uključiti prijedlog pića po osobi)

-          pribor za ručak (čaše, stolnjaci, tanjuri)  osigurava dobavljač

-          cijenu po osobi u kunama (bez PDV-a i s PDV-om).

Datum za dostavu ponuda:

28.04.2017.

-     poštom u zatvorenim kovertama s naznakom:

logo_erasmus_large

NE OTVARATI – PONUDA ZA USLUGU CATERINGA za projekt „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN“

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-    osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-    putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr ili hok@hok.hr