Otvorena javna rasprava o izmjenama i dopunama Statuta HOK-a

utorak, 10.11.2015. 14:27

Hrvatska obrtnička komora poziva Vas da se uključite u internetsku javnu raspravu – savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore.

U tijeku je postupak izmjena i dopuna Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 106/2014) u kojem se, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama provodi savjetovanje s javnošću.

Izmjenama Statuta Hrvatske obrtničke komore pristupilo se iz razloga prilagodbe promijenjenim uvjetima zaštite interesa hrvatskog obrtništva kao osnovnog zadatka jedinstvenog sustava organiziranosti obrta Hrvatske obrtničke komore, prema potrebama uočenim kroz proteklo razdoblje primjene važećeg Statuta Hrvatske obrtničke komore.

Ciljevi koji se žele postići ovim izmjenama i dopunama odnose se na preciznije uređivanje nadležnosti tijela komorskog sustava, detaljnije uređivanje ovlasti, postupaka i rokova te na jasnije propisivanje obveze izvještavanja između dijelova jedinstvenog komorskog sustava kao i drugačije uređivanje rada tajnika udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i Hrvatske obrtničke komore.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je od 10. studenoga 2015. godine do 9. prosinca 2015. godine.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore priložen je uz ovu objavu, a primjedbe i prijedlozi dostavljaju se u priloženom obrascu na e-mail adresu hok@hok.hr.