Održan sastanak Povjerenstva za provedbu ispita za upravitelja prijevoza

petak, 24.05.2019. 15:45

U Hrvatskoj obrtničkoj komori, 24. svibnja, sastalo se Povjerenstvo za provedbu ispita za upravitelja prijevoza, a glavna tema sastanka kojeg je otvorio predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec, bila je unaprjeđenje postojećeg ispitnog kataloga.

Prvi korak ka izmjeni sadržaja ispitnog kataloga i ispitnih pitanja odnosit će se na njihovo usklađivanje s trenutno važećim zakonima. Nakon toga, Povjerenstvo će uz pomoć vanjskih stručnih suradnika izraditi nove materijale za ispit, u kojima će naglasak biti stavljen na njegov praktični dio. Povjerenstvo će se pri tome voditi Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od iz 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća kojom su propisana područja koja upravitelj prijevoza mora poznavati.