Održan prvi sastanak radne skupine za izradu sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

petak, 21.12.2018. 11:29

U hotelu Dubrovnik, 19. prosinca održan je prvi sastanak radne skupine za analizu i koncept metodologije izrade sektorskih kurikuluma te strukovnih kurikuluma u sklopu ESF-ovog projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 232.000.000,00 HRK, a projekt traje do 2022. godine.

U prvom dijelu sastanka predstavljen je detaljan hodogram projekta u kojem se osim izrade sektorskih i strukovnih kurikuluma planira i izrada priručnika i pomoćnih nastavnih sredstava. Tijekom trajanja projekta provodit će se i ciljana promotivna kampanja, koja će u početku posebno biti fokusirana na poslodavce kako bi ih se motiviralo da se što aktivnije uključe u izradu standarda zanimanja.

U drugom dijelu sastanka predstavljena su dosadašnja nastojanja u izradi kurikuluma, kao i aktualni projekti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Idući sastanak radne skupine planiran je za kraj siječnja 2019.