Donesena Uredba o izmjenama uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

utorak, 19.12.2017. 9:00

Uredba o izmjenama uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje objavljena je u ”Narodnim novinama”, broj 126 od 18. prosinca 2017. i stupila na snagu 19. prosinca 2017.

Na temelju članka 75. stavka 6. i 8. i članka 76. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013 do 115/2016), Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o izmjenama uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje kojom se mijenja visina trošarine na cigarete tako da od 19. prosinca 2017. trošarina iznosi:

•             na cigarete

-     specifična trošarina 310,00 kuna za 1000 komada cigareta,
-     proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene cigareta, te
-     minimalna trošarina na cigarete 696,00 kuna za 1000 komada cigareta.
Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete obvezni su popisati zalihe cigareta s početkom dana 19. prosinca 2017., kada stupa na snagu predmetna Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete.
 
Također, gore navedene osobe dužne su u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT) putem aplikacije e-Trošarine. Nadalje, trošarinski obveznici koji imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta u mogućnosti su podnijeti  Prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od 19. do 21. prosinca 2017., zaključno do 16 sati. Datum važenja povećanih maloprodajnih cijena je 22. prosinca 2017.

Za marke cigareta za koje će biti prijavljeno povećanje maloprodajne cijene s datumom važenja 22. prosinca 2017., trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete u obvezi su izvršiti popis zaliha na kraju dana koji prethodi danu početka važenja maloprodajne cijene cigareta (21. prosinca 2017.), kao i u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT-MPC)  putem aplikacije e-Trošarine.

Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećima na dan 22. prosinca 2017. objavljeni su 21. prosinca 2017.

U prilogu je ogledni primjerak  Zapisnika o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (Obrazac Z-ORT), s napomenom da je u njemu potrebno cijene cigareta prilagoditi podacima o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećima na dan 22. prosinca 2017.