Novi propisi

četvrtak, 11.12.2014. 9:10   Novi propisi

Nove naljepnice u trgovinama EE opremom

Izmjenom Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN. 42/2014, 48/2014, 107/2014 i 139/2014) uvode se nove oznake, naljepnice ili stalak na istaknutom mjestu kod blagajne.

više...

četvrtak, 11.12.2014. 8:39   Novi propisi

Pravilnik o upisniku šumoposjednika

Temeljem Zakona o šumama, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o upisniku šumoposjednika kojim se propisuje način i uvjeti upisa, promjene u Upisniku šumoposjednika te oblik, sadržaj obrasca zahtjeva za upis, promjenu podataka o šumoposjedniku i iskaznice šumoposjednika. 

više...

utorak, 09.12.2014. 8:39   Novi propisi

Od 13. prosinca 2014. novo označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture

Uredbom (EU) br. 1379/2013 EU Parlamenta i vijeća 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000, donosimo izmjene u području obveznog informiranja potrošača koje stupaju na snagu 13. prosinca 2014. godine.

više...

ponedjeljak, 17.11.2014. 14:44   Novi propisi

Od siječnja 2015. godine novi porezni propisi

Na sjednici Vlade RH  30. listopada upućene su Saboru izmjene Zakona o porezu na dohodak, a nakon usvajanja u Saboru očekuje se njihova primjena od početka 2015. godine.

više...

ponedjeljak, 17.11.2014. 14:27   Novi propisi

Novine koje Zakon o radu donosi za obrtnike kao poslodavce

Novi Zakon o radu objavljen je u Narodnim novinama broj 93/2014.

više...

ponedjeljak, 17.11.2014. 13:45   Novi propisi

Obveze iz zaštite na radu u 2014. godini

Temeljem novoga Zakona o zaštiti na radu (NN 71/2014) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava propisuje nove obveze za poslodavce, pravne ili fizičke osobe.

više...

petak, 31.10.2014. 14:32   Novi propisi

Prihvaćena inicijativa HOK-a za izmjenama Zakona o PDV-u i Zakonu o porezu na dobit

Hrvatska obrtnička komora izražava zadovoljstvo što su Ministarstvo financija i Vlada prihvatili inicijativu HOK-a vezano za izmjene Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, koje idu u smjeru olakšavanja i kvalitetnijeg poslovanja obrtnika. 

više...

utorak, 09.09.2014. 10:39   Novi propisi

Novi Zakon o radu - najava savjetovanja

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava organizira savjetovanja o promjenama u novom Zakonu o radu, u nekoliko gradova. Savjetovanja su otvorena za sve zainteresirane i besplatna, a zainteresirani obrtnici mogu se prijaviti u svom udruženju obrtnika.

više...

četvrtak, 14.08.2014. 10:11   Novi propisi

Od 1. rujna započinje primjena sustava e-Trošarine

Carinska uprava Ministarstva financija obavještava da je pojednostavljen postupak prijave gospodarstvenika u G2B sustav Carinske uprave te da u tom smislu više ne postoji obveza prema kojoj je bilo potrebno prethodno upisati obrt u Registar carinskih obveznika.

više...