Novi propisi

petak, 23.01.2015. 11:07   Novi propisi

Švicarski franak na razini 6,39 kuna za franak primjenjivat će se i na obrtničke kredite

Hrvatski sabor je 23. siječnja prihvatio dopunu Zakona o potrošačkom kreditiranju kojima je tečaj franka za kredite u švicarcima fiksiran na razini 6,39 kuna, za razdoblje od jedne godine, a trošak tog fiksiranja u odnosu na tečaj na tržištu snose banke. 

više...

utorak, 20.01.2015. 14:27   Novi propisi

Porezna prijava obveznika poreza na dohodak za 2014. godinu

Obračun godišnjeg poslovanja obrtnika za 2014. godinu sastoji se od nekoliko procesa koji proizlaze iz odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. 

više...

utorak, 20.01.2015. 10:09   Novi propisi

Utvrđivanje obveze doprinosa prema novom Zakonu o doprinosima

Zakonom o doprinosima koji je stupio na snagu  1. siječnja 2015. mijenja se dosadašnji način utvrđivanja obveza doprinosa uz primjenu od početka 2016. godine.

više...

ponedjeljak, 05.01.2015. 13:36   Novi propisi

Od 1. siječnja 2015. obveza prijave radnika HZMO-u o početku mirovinskog osiguranja prije početka rada

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 151/14.) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

više...

ponedjeljak, 05.01.2015. 13:06   Novi propisi

Od 1. siječnja 2015. obvezan elektronički upis u registar obveznika trošarina i posebnih poreza

Od 1. siječnja 2015. godine stupile su na snagu odredbe Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka („Narodne novine“, br. 144/2014). 

više...

utorak, 30.12.2014. 10:10   Novi propisi

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 155/14. objavljena Odluka Ministarstva rada i mirovinskoga sustava o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu.

više...

srijeda, 24.12.2014. 12:12   Novi propisi

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015.

U Narodnim novinama 153 - 23.12.2014. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_153_2895.html )

više...

utorak, 23.12.2014. 11:14   Novi propisi

Podsjetnik za prijavu načina obračuna PDV-a

Svi porezni obveznici, neovisno o tome jesu li obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji su u 2014. godini ostvarili isporuke u vrijednosti koja nije veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, mogu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 20. siječnja 2015. godine dostaviti izjavu da žele primjenjivati postupak obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama ili redovni postupak prema obavljenim isporukama.

više...

ponedjeljak, 22.12.2014. 14:52   Novi propisi

Utvrđena minimalna bruto plaća za 2015. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2015. godinu (Narodne novine 151/2014), kojom se utvrđuje minimalna bruto plaća u iznosu od 3.029,55 kuna. 

više...

četvrtak, 18.12.2014. 12:09   Novi propisi

Obveza zapošljavanja osoba s invalidnošću

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13) te Pravilnikom o utvrđivanju kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN 44/14), propisano je da su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni od 1. siječnja 2015. zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. 

više...