Novi propisi

ponedjeljak, 08.06.2015. 13:31   Novi propisi

Nove isplatne liste plaća i naknade plaća

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15.) utvrđeni su novi obrasci o obračunu isplaćene plaće (obrazac IP1), obrazac obračuna neisplaćene plaće i naknade plaće (obrazac NP1). 

više...

petak, 29.05.2015. 12:36   Novi propisi

Vođenje poslova zaštite na radu

Izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN.112/14 i 43/15) uvelike je isključena mogućnost korištenja usluge vanjskih stručnjaka ZNR, odnosno te poslove mora obavljati isključivo poslodavac ili njegov ovlaštenik (netko od zaposlenih radnika kojeg poslodavac ovlasti).

više...

srijeda, 27.05.2015. 12:20   Novi propisi

Novi Pravilnik o evidencijama radnika - primjeri obrazaca

U „Narodnim novinama“ broj 32 od 20. ožujka 2015. godine objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je stupio na snagu od 28. ožujka 2015. godine, od kojeg dana postoji i obveza obrtnika kao poslodavaca da ga primjenjuju.

više...

utorak, 14.04.2015. 14:39   Novi propisi

Osim građanima otpis duga moguć je i obrtnicima

Najnovijom Odlukom o izmjenama Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća, osim građanima, sada se i obrtnicima i slobodnim zanimanjima po istom principu omogućava otpis nastalih dugovanja male vrijednosti.

više...

četvrtak, 02.04.2015. 9:23   Novi propisi

Novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti - pogrebnici na tržištu

Novim Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/2015) uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti te nadzor nad primjenom.

više...

petak, 27.03.2015. 15:53   Novi propisi

Što donosi novi prijedlog Zakona o ugostiteljstvu?

Prijedlog Zakona u ugostiteljstvu koje je Ministarstvo turizma nedavno uputilo u javno savjetovanje, donosi neke bitne novosti u odnosu na važeći zakon.

više...

srijeda, 25.03.2015. 14:21   Novi propisi

Obavijest poreznim obveznicima o namirenju poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona NN 26/15, koji je stupio na snagu 17. ožujka, uveden je, među ostalim, institut upravnog ugovora kojim se poreznim obveznicima omogućava namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora. 

više...

ponedjeljak, 23.02.2015. 9:33   Novi propisi

Kušaonice postaju ugostiteljski objekti

Na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ kojim se omogućuje registracija Kušaone.

više...

petak, 13.02.2015. 14:50   Novi propisi

Uskoro Poduzetnički impuls 2015.

Vlada će, kako je najavljeno, sljedeći tjedan donijeti novi program poticanja poduzetništva i obrta "Poduzetnički impuls 2015.", vrijedan više od 4 milijarde kuna. 

više...

srijeda, 11.02.2015. 14:36   Novi propisi

Novi kreditni programi za početnike i inovativne subjekte malog gospodarstva

Vlada je u srijedu, 11. veljače prihvatila kreditne programe "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" i "Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO). 

više...