Novi propisi

ponedjeljak, 08.02.2016. 16:10   Novi propisi

Predaja KD obrasca do 29. veljače

Podsjećamo obrtnike da je obveza predaje KD obrasca u istom roku kao i porezne prijave za 2015. godinu, tj. do 29. veljače 2016. godine.

više...

utorak, 02.02.2016. 8:48   Novi propisi

Dostava izvješća o licenciranim radovima u šumarstvu

Odredbama novoga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencija (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije od 21. prosinca 2015. godine, članakom 13., utvrđena je obveza nositelja licencija na dostavu pisanoga izvještaja o ugovorenim i izvršenim količinama do zaključno 28. veljače za prethodnu poslovnu godinu.

više...

petak, 29.01.2016. 10:20   Novi propisi

Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

Samostalne djelatnosti - obveznici poreza na dohodak, za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2015. godinu, primjenjuju odredbe nekoliko poreznih propisa.

više...

četvrtak, 07.01.2016. 15:40   Novi propisi

Pojašnjenje doniranja pekarskih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 22. prosinca 2015. pojašnjenje odredbi Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine, br. 119/15) u odnosu na pekarske proizvode. 

više...

ponedjeljak, 04.01.2016. 15:38   Novi propisi

Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

Ministarstvo financija – Porezna uprava objavilo je „Obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak i posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu“. 

više...

ponedjeljak, 04.01.2016. 14:42   Novi propisi

Utvrđena minimalna bruto plaća za 2016. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2016. godinu (Narodne novine 140/2015), kojom se utvrđuje minimalna bruto plaća u iznosu od 3.120,00 kuna. 

više...

četvrtak, 17.12.2015. 15:09   Novi propisi

Novi uvjeti sezonskih sniženja

Pravilnikom o uvjetima  i načinu provođenja sezonskog sniženja od 16. prosinca 2015. opisani se uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja koje je omogućeno dva puta godišnje. 

više...

četvrtak, 17.12.2015. 12:04   Novi propisi

Iskoristite dodatno umanjenje porezne osnovice dohotka kroz poticaje zapošljavanja

Svi obrtnici obveznici poreza na dohodak imaju pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice prilikom podnošenja godišnje porezne prijave dohotka za svoj obrt, ukoliko su u prethodnom poreznom razdoblju zaposlili radnike s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

više...

srijeda, 02.12.2015. 10:22   Novi propisi

 Ukida se PDV na donacije hrane

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama 130/2015 omogućeno je doniranje hrane bez plaćanja PDV-a, a stupa na snagu 8. prosinca 2015.

više...

četvrtak, 01.10.2015. 15:03   Novi propisi

Porezna uprava upozorava na „kružne prijevare“

Kružne prijevare su oblik porezne prijevare u Europskoj uniji. Procjenjuje se da je izravna šteta koju godišnje prouzroče kružne prijevare na razini EU oko 100 milijardi Eura. 

više...