Novi propisi

ponedjeljak, 09.01.2017. 13:18   Novi propisi

„Paušalisti“ – rok za predaju Obrasca PO-SD je 15. siječnja 2017.

Podsjećamo obrtnike obveznike paušalnog oporezivanja dohotka da je zakonski rok za predaju Obrasca PO-SD, najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. 

više...

četvrtak, 05.01.2017. 14:42   Novi propisi

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. g. (Narodne novine 2/2017).

više...

ponedjeljak, 02.01.2017. 15:41   Novi propisi

Novi blagajnički maksimum za obrtnike „dobitaše“

Fizička osoba obveznik poreza na dobit („obrtnik dobitaš“) u 2017. godini određuje visinu blagajničkog maksimuma kao mikro, mali ili srednji subjekt, ovisno o zadovoljavanju uvjeta o veličini poduzetnika iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.

više...

petak, 30.12.2016. 11:51   Novi propisi

Ugostitelji i trgovci mogu u 2017. godini biti „paušalisti“

Novim Zakonom o porezu na dohodak koji stupa na snagu u  početkom 2017. godine bitno su izmijenjene odredbe o paušalnom oporezivanju dohotka.

više...

četvrtak, 29.12.2016. 17:39   Novi propisi

Obvezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a

Novim Zakonom o PDV-u koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. došlo je do preraspodjele stopa PDV-a od 25% i 13% na određena dobra i usluge.

više...

utorak, 27.12.2016. 10:10   Novi propisi

Niža članarina turističkim zajednicama u 2017. godini

Izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine 121/16) koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine smanjene su stope za obračun članarine za 5% te iznose:

više...

petak, 16.12.2016. 13:47   Novi propisi

Ecolabel za proizvode i usluge

Ecolabel oznaka promiče ekološku izvrsnost, pomaže pri identifikaciji proizvoda i usluga koji imaju smanjen utjecaj na okoliš, od početne faze uporabe sirovina, preko proizvodnje pa sve do njihova korištenja i konačnog odlaganja.

više...

četvrtak, 21.07.2016. 9:42   Novi propisi

OPZ-STAT-1- rok dostave 1. rujna 2016.

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (NN 78/15), uvedena je obveza izvješćivanja o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1. 

više...

petak, 17.06.2016. 11:14   Novi propisi

HOK tražio dulji rok za primjenu novog certifikata za fiskaliziranje računa

Hrvatska obrtnička komora, reagirajući na brojne pritužbe članova zbog nemogućnosti fiskaliziranja izdanih računa, uputila je Poreznoj upravi zahtjev da se problem žurno riješi, tražeći dulji rok za primjenu novog certifikata i prilagodbu fiskalnih uređaja te objavu obavijesti s novim uputama za obveznike fiskalizacije.

više...

petak, 17.06.2016. 9:53   Novi propisi

Vodič za označavanje nepretpakirane hrane

Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore pripremila je Vodič za označavanje nepretpakirane hrane.

više...