Novi propisi

petak, 01.12.2017. 8:42   Novi propisi

Promjene poreznih propisa od 1. siječnja 2018.

S obzirom na velik interes javnosti u nastavku objavljujemo promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine, a posebno vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.

više...

utorak, 17.10.2017. 13:44   Novi propisi

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima objavljen je u Narodnim novinama br. 101/17., stupa na snagu 20. listopada 2017. godine, osim čl. 2. i 18. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

više...

ponedjeljak, 28.08.2017. 9:02   Novi propisi

Dodatno izuzeće za proizvođače malih količina hrane

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u narodnim novinama NN 79/2017. Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani na temelju Zakona o informiranju potrošača o hrani.

više...

srijeda, 02.08.2017. 8:34   Novi propisi

Od rujna pojednostavljeno vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu

Pojednostavljenje evidentiranja radnog vremena koje stupa na snagu 1. rujna 2017. godine, jedna je od predviđenih mjera za uklanjanje regulatornih prepreka poslovanju kojom se postiže vremenska ušteda za poslodavce koji su dužni voditi podatke o radnicima i njihovom radnom vremenu.

više...

četvrtak, 01.06.2017. 15:12   Novi propisi

Obveze vlasnika i korisnika opreme pod tlakom prema novom Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Novim Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017) koji vrijedi od 25. ožujka, propisani su postupci za stavljanje opreme pod tlakom u uporabu te postupci i rokovi pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u radu. 

više...

utorak, 11.04.2017. 9:51   Novi propisi

Podsjetnik - „Paušalisti“ od 1. srpnja izdaju račune putem naplatnih uređaja

Novi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je stupio na snagu početkom 2017. godine donio je nekoliko novina od kojih su najznačajnije:

više...

utorak, 07.02.2017. 10:56   Novi propisi

Novi Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17)

Obzirom da su objavljenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/17)  bile obuhvaćene razrade samo nužnih odredbi Zakona o porezu na dohodak, a radi nejasnoća te pogrešnih tumačenja pojedinih odredbi Zakona (osobito u djelu oporezivanja primitaka učenika i studenata) donesen je cjelovit Pravilnik o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama broj 10/17.

više...

utorak, 31.01.2017. 14:25   Novi propisi

Novi pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca elektroničkim putem

Donesen je Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Narodne novine 7/2017).

više...

ponedjeljak, 23.01.2017. 14:26   Novi propisi

Primjena propisa o minimalnoj plaći u Republici Austriji od 1. 1. 2017.

Početkom ovoga mjeseca, u Austriji je stupio na snagu Zakon o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja (Lohn-und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,LSD-BG) u djelatnosti prijevoza, kojim je određeno da se na strane prijevoznike u Austriji primjenjuje minimalna plaća sukladno austrijskim zakonima i Direktivom EU-a o izaslanim radnicima.

više...

ponedjeljak, 23.01.2017. 14:15   Novi propisi

Obavijest o obvezi izdavanja A1 potvrde za izaslane radnike

Potvrda A1 je obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o zakonodavstvu koje se primjenjuje na osobu - dakle dokaz da se doprinosi plaćaju u toj državi članici i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost.

više...