Natječaj za tisak letka za poslodavce za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships

ponedjeljak, 17.07.2017. 15:39

Hrvatska obrtnička komora, za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije, prikuplja ponude za tisak letka za poslodavce.

Opis predmeta nabave

Predmet ponude: letak za poslodavce
Format: A5 obostrano
Papir: 150 g
Količina: 500 ili 1000 ili 1500 komada
Tisak: 4/4 color obostrano
Plastifikacija: mat
Tisak: da

Molimo Vas da dostavite ponudu za svaku od traženih količina.

Datum dostave ponude
26.07.2017.

- zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 26.07.2017. u zatvorenim kovertama s naznakom:
NE OTVARATI – PONUDA ZA TISAK LETKA ZA POSLODAVCE za projekt „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3 SUP-APPREN“

Adresa na koju se šalju ponude:
Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:
- osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude
- putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:
Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Potrebna dokumentacija ponuđača:
- u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave
- rok valjanosti ponude je 45 kalendarskih dana

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o pozivnom natječaju obratite se:
Nevena Kurteš
Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 609
e-mail: nevena.kurtes@hok.hr ili hok@hok.hr

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right