Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

utorak, 02.10.2018. 12:00

Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.

Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora površine 31,16 m2 koja se nalazi u pasažu s lijeve strane stambeno poslovne zgrade u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u zk. ul. 4224 z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb.

OPĆI UVJETI:

- Rok trajanja zakupa iznosi minimalno 5 (pet) godina. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima.

- Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove

- Početna cijena zakupa je 2.800,00 kn. Uz cijenu je potrebno navesti da li ista sadrži PDV

- Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.

- Rok za podnošenje ponuda je do 09.10.2018. Zainteresirani sve informacije o poslovnom prostoru mogu dobiti na tel. 01/48 06 666.

- Način dostave pismenih ponuda – u zatvorenim i zalijepljenim kuvertama, s naznakom «oglas-zakup poslovnog prostora» poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Ilica 49, ili kurirskom službom. Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca temeljem dostavljenih ponuda moguć je svaki dan do 09.10.2018. u vremenu od 8,00-15,30 sati.

- Najpovoljnijeg ponuđača odabire Uprava Matice.

- Prednost pri odabiru imaju ponude koje se odnose na proizvodno – trgovačku djelatnost

 - Prostor se ne daje u zakup u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili prodaje pića