Natječaj za nabavu usluga snimanja, produkcije i postprodukcije 10 edukacijskih filmova

četvrtak, 09.11.2017. 11:47

Hrvatska obrtnička komora, za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije, prikuplja ponude za usluge snimanja, produkcije i postprodukcije 10 edukacijskih filmova.

Opis predmeta nabave

Predmet ponude: Snimanje, produkcija i postprodukcija 10 edukacijskih filmova

  • Trajanje: 2 minute po filmu
  • Titlovi na engleskom jeziku
  • Snimanje s dvije kamere
  • Priprema i provedba scenarija
  • Snimanje na lokacijama: Bjelovar, Varaždin, Virovitica, Koprivnica, Slavonski Brod, Split, Zagreb, Karlovac, Oroslavje

 

Datum dostave ponude

17.11.2017.

 

-     zaprimljeno u poštanskim uredima do datuma 17.11.2017. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA USLUGE SNIMANJA, PRODUKCIJE I POSTPRODUKCIJE 10 EDUKACIJSKIH FILMOVA za projekt „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3 SUP-APPREN“

 

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

 

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Potrebna dokumentacija ponuđača:

-     u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

-     rok valjanosti ponude je 45 kalendarskih dana

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o pozivnom natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr ili hok@hok.hr

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_left