Natječaj za dostavu ponuda za catering – ručak u okviru sastanka partnerstva za naukovanje za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships

srijeda, 04.04.2018. 12:42

U okviru projekta Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije u Hrvatskoj obrtničkoj komori održat će se sastanak partnerstva za naukovanje na kojem će sudjelovati 30-35 sudionika.

Sastanak će se održati 17. travnja 2018. godine.

Molimo vas da nam dostavite ponude za catering – ručak:

-          broj: 1 ručak

-          datum održavanja: 17. travanj 2018.

-          mjesto održavanja: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, Zagreb

-          broj sudionika: 30-35

-          ponudu dostaviti: 2 menija za 17. travnja 2018. (u cijenu uključiti prijedlog pića po osobi)

-          pribor za ručak (čaše, stolnjaci, tanjuri) osigurava dobavljač

-          cijenu po osobi u kunama (bez PDV-a i s PDV-om).

 

Datum za dostavu ponuda:

12.04.2018.

 -     poštom u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA USLUGU CATERINGA za projekt „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN“

 

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

 

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr ili hok@hok.hr

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_left