Natječaj za dostavu ponuda za catering – finger food u okviru okruglog stola za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships

srijeda, 10.01.2018. 13:30

U okviru projekta Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije u Hrvatskoj obrtničkoj komori održat će se okrugli stol s 50 sudionika.

Datum održavanja: 24. siječnja 2018.

Mjesto održavanja: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, Zagreb

Broj sudionika: 50

Molimo vas da nam dostavite ponude za 2 opcije

a)      catering – finger food + piće (voda i sokovi):

-          pribor za jelo, čaše te stolnjake i visoke stolove osigurava dobavljač

b)      catering – finger food

-          pribor za jelo te stolnjake i visoke stolove osigurava dobavljač

 

Cijenu je potrebno izraziti po osobi, bez PDV-a i s PDV-om.

 

Datum za dostavu ponuda:

17.1.2018.

-     poštom u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA USLUGU CATERINGA za projekt „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN“

 

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

 

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr ili hok@hok.hr

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_left