Natječaj za dizajn i tisak letka za projekt Master5

petak, 12.04.2019. 8:48

Hrvatska obrtnička komora, za projekt Master5: Development of Master School Model through Regional VET-Business Partnerships585194-EPP-1-2017-1-SIEPPKA3-VET-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije, prikuplja ponude za dizajn i tisak letka.

Opis predmeta nabave

Predmet ponude: letak (American)

Format:  A4 trodijelni

Papir: 150 g

Količina:

a)      2.000 komada

b)      2.500 komada

Tisak: 4/4 color obostrano

Dorada – rezanje na format i savijanje

Plastifikacija: mat

Dizajn: DA

Grafička priprema: DA

Molimo dostaviti ponudu za obje navedene količine.

Datum dostave ponude

23.04.2019.

 

-     u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA DIZAJN I TISAK LETKA za projekt „Master5: Development of Master School Model through Regional VET-Business Partnerships, 585194-EPP-1-2017-1-SIEPPKA3-VET-APPREN

 

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

 

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

 

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Potrebna dokumentacija ponuđača:

-     u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

-     rok valjanosti ponude je 45 kalendarskih dana

 

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

 

Za dodatne informacije o pozivnom natječaju obratite se:

Nevena Kurteš

TEL. 01/ 4806 609

e-mail: nevena.kurtes@hok.hr

eu_flag_co_funded_pos_rgb_right