HOK dio novog europskog projekta

srijeda, 19.04.2017. 15:29

Europska potrošačka organizacija (BEUC) kao voditelj projekta, zajedno s dvije europske krovne organizacije poduzetnika UEAPME (čiji je član Hrvatska obrtnička komora) i Eurochambers provode dvogodišnji projekt koji obuhvaća svih 28 država članica pod nazivom „Trening za male i srednje poduzetnike iz prava potrošača u digitalnom dobu“.

Tri navedene institucije predstavljaju mrežu koju čine njihove članice i to: 43 nezavisne organizacije potrošača, 63 nacionalna udruženja malih i srednjih poduzetnika te 45 komora (obrtničkih, trgovačkih i sl.) čiji će stručnjaci na području potrošačkih prava sudjelovati o ovom projektu

Projekt traje dvije godine (2017.-2018.) i financiran je iz sredstava Europske unije. Njegova značajna prednost je da kao glavne dionike obuhvaća potrošačke organizacije i organizacije gospodarstvenika, koje su uobičajeno na „suprotnim stranama“,  kako bi se na najkvalitetniji način ostvario zajednički cilj, a to je kvalitetna i ujednačena edukacija malih i srednjih poduzetnika, po procjeni Europske komisije, u pet najvažnijih područja potrošačkog prava i to:

1. marketing i zahtjevi za predugovorno informiranje potrošača

2. pravo potrošača na odustanak od ugovora sklopljenih na daljinu i van poslovnih prostorija

3. pravo potrošača na garanciju za nedostatke na proizvodu

4. nepoštene trgovačke prakse i ugovorne odredbe

5. alternativno rješavanje potrošačkih sporova i online rješavanje potrošačkih sporova

Projektom je predviđeno provođenje edukacije za što veći broj malih i srednjih poduzetnika u svim državama članicama i to na način će voditelji projekta i projektni partneri izraditi jedinstveni priručnik za svih pet navedenih područja koje će zatim vodeći treneri, po jedan na razini svake države članice, uskladiti sa svojom nacionalnom legislativom, te zatim izraditi priručnike za provođenje treninga. Tijekom projekta vodeći treneri trebaju organizirati edukaciju za najmanje 20 trenera iz opisanih pet područja, a koji će zatim organizirati na regionalnoj i lokalnoj razini edukaciju za male i srednje poduzetnike.

U sklopu projekta razviti će se i priručnici i alati za online edukaciju kako bi se ova znanja prenijela što većem broju malih i srednjih poduzetnika te im se tako olakšalo svakodnevno poslovanje i povećala konkurentnost na tržištu. Ujednačena edukacija na europskoj razini trebala bi omogućiti svim malim i srednjim poduzetnicima lakše prekogranično poslovanje, a mreža trenera u svim državama članicama lakše rješavanje svih otvorenih pitanja kao i alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Kao nacionalni trener za Hrvatsku izabrana je tajnica Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u Suzana Kolesar, dok će se navedeni projekt u Hrvatskoj provoditi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca.