HBOR: kreditna linija za proizvođače u krizi

četvrtak, 19.02.2009. 14:25

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) pokrenula je novi program Kreditiranje proizvodnje, kako bi omogućila nesmetano odvijanje proizvodnje u razdoblju gospodarske krize te pozitivno utjecala na likvidnost i konkurentnost proizvođača, izvijestili su 19. veljače iz HBOR-a.

Kreditni program prvenstveno je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, a provodit će se putem poslovnih banaka. Program je izrađen u okviru mjera koje hrvatska Vlada poduzima za suzbijanje poteškoća u gospodarstvu izazvanih svjetskom gospodarskom krizom, a usvojen je na jučerašnjoj sjednici Nadzornog odbora HBOR-a.

Sredstvima kredita bit će omogućeno kreditiranje obrtnih sredstava za pripremu proizvodnje, premošćenje do naplate prodane robe ili cijeli ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe. Visina kredita ovisit će o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, proračunu potrebnih obrtnih sredstava, ostvarenoj visini poslovnih prihoda te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti.

Prednost u obradi imaju zahtjevi za kredit do iznosa osam milijuna kuna, a trgovačka društva, obrtnici ili zadruge koje su registrirane i obavljaju proizvodnu djelatnost mogu dobiti kredit iz ovog programa na rok od tri ili šest mjeseci. Kamatna stopa iznosi tromjesečni EURIBOR
+ 3,75 posto godišnje, što trenutno iznosi 5,65 posto godišnje.

U HBOR-u vjeruju kako će novi kreditni program omogućiti povoljnije financiranje tekućeg poslovanja robnih proizvođača, što je posebno važno u razdoblju produživanja rokova naplate prodane robe, pada narudžbi na domaćem i inozemnom tržištu ali i pogoršanih uvjeta financiranja od strane poslovnih banaka.

Također naglašavaju kako ovaj kreditni program nije namijenjen poduzetnicima koji su već duže vrijeme u teškoćama, odnosno koji su i do sada bilježili gubitke u poslovanju, već je isključivo namijenjen proizvođačima koji se nalaze u trenutnim problemima nelikvidnosti zbog utjecaja financijske i gospodarske krize.