Održana 10. sjednica Radne grupe za MSP-ove u Budimpešti

četvrtak, 08.06.2017. 9:47

Radna grupa za MSP-ove, pod nadzorom Odbora za zajedničku suradnju između Vlade Republike Mađarske i Vlade Republike Hrvatske održala je 7. lipnja svoju 10. sjednicu u Budimpešti. 

Mađarsku delegaciju predvodio je Zoltán Marczinkó, zamjenik državnog tajnika zadužen za korporativne odnose u Ministarstvu za nacionalno gospodarstvo.

image-0-02-04-3efa38f447d7bba2ca86ac68bb9744169f3fb2217d6a886a47fed839d1cffc13-V

Hrvatsku delegaciju predvodila je Ana Mandac, pomoćnica ministrice zadužena za poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ispred Hrvatske obrtničke komore na sjednici je sudjelovala šefica Odjela za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala mr. Mirela Lekić. 

U skladu s odredbama Protokola o suradnji koji su potpisale Mađarska i Hrvatska na drugoj zajedničkoj sjednici između dvije Vlade 17. svibnja 2007. godine, a koje se odnose na gospodarsku politiku koju su odredile Vlada Republike Mađarske i Vlada Republike Hrvatske s ciljem povećanja konkurentnosti MSP-ova u Mađarskoj i Hrvatskoj, Ministarstvo nacionalnog gospodarstva Republike Mađarske organiziralo je sastanak Mađarsko-hrvatske radne grupe o politici u vezi MSP-ova.

image-0-02-04-f6e08ed491bcb24ede2e7664d34f9485c85945871e66234428609c30b3bf29f8-V

Delegacije su raspravljale o temama od zajedničkog interesa koje se tiču najnovijih promjena u području politika u vezi MSP-ova. Obje strane su održale prezentacije i tehnička savjetovanja o značajnim programima i aktivnostima kao i o ostalim važnim teoretskim i praktičnim problemima koji se tiču iskorištavanja EU izvora financiranja u razvoju poduzeća i problema financiranja MSP-ova. Rasprave su održane o sredstvima i načinima promocije istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacije, o Strategiji pametne specijalizacije i o dimenziji industrijskog razvoja industrije 4.0. Održana je korisna razmjena gledišta o poduzetničkim organizacijama MSP-ova te o mogućnostima daljnjeg razvoja suradnje između gospodarskih komora. Strane su također iznijele svoja gledišta o regionalnoj suradnji između MSP-ova.

Prezentacije su se bavile sljedećim pitanjima:

 • Korištenje izvora EU za razvoj MSP-ova:
  • uvod i iskustva u vezi Operativnog programa – Gospodarski razvoj i inovacija; konkurentnost i produktivnost MSP-ova, financijski instrumenti u Mađarskoj
  • Operativni program Konkurentnost i kohezija – mjere za stimulaciju konkurentnosti MSP-ova; financijski instrumenti u Hrvatskoj
  • Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Strategija pametne specijalizacije u Mađarskoj
  • Strategija pametne specijalizacije u Hrvatskoj
  • Dimenzija industrijskog razvoja industrije 4.0 i specifični nacionalni projekti u Mađarskoj
  • Mjere zapošljavanja u Operativnom programu Gospodarski razvoj i inovacije u Mađarskoj
  • Obrazovni sustav za obrtništvo u Hrvatskoj
image-0-02-04-50965e41d404304cd9046e762b6bab46e16c8386842b45c1ec4c066394eb6165-V

Poduzetničke organizacije malog i srednjeg poduzetništva: razmjena iskustava između Mađarske gospodarske i industrijske komora, Hrvatske obrtnička komora i Hrvatske gospodarske komore

 • informacije o aktualnostima i glavnim aktivnostima dvije nacionalne gospodarske komore
 • usluge koje pružaju gospodarske komore za promociju internacionalizacije MSP-ova
 • aktivnosti Mađarsko-hrvatskog bilateralnog odbora
 • rasprava o budućoj suradnji između mađarskih i hrvatskih nacionalnih komora

Razmjena stajališta i iskustava pokazala se izuzetno korisnom i ispunila je potrebe obje strane koje su se dogovorile da će nastaviti s unaprjeđivanjem suradnje i započeti praktičnu realizaciju nekoliko zajedničkih akcija. Osobit naglasak bio je stavljen na suradnju u razmjenih dobrih praksi, programa i mjera osmišljenih za iskorištavanje izvora EU, istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te poduzetničko obrazovanje.

Strane su se dogovorile da će se 11. sjednica Radne grupe za MSP-ove održati u Zagrebu u 2018. godini, a točan datum će se odrediti naknadno.