Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima

četvrtak, 13.04.2017. 15:31

Objavljen je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. 

Natječaj je objavio Grad Zagreb i otvoren je zaključno do 15. svibnja 2017.

Potpora je  namijenjena mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, zadrugama i ustanovama u vlasništvu fizičkih osoba, obrtima i djelatnostima slobodnih zanimanja – inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Kriteriji prihvatljivosti:

  • sjedište pravne osobe mora biti na području Grada Zagreba
  • barem pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva

Prihvatljivi troškovi:

  • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
  • razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija;
  • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
  • sufinanciranje analize tržišta.

Potpore neće biti odobrene za inovacije:

  • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva;         
  • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
  • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
  • po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju.

Tekst natječaja, sve potrebne obrasce  i Pravilnik dostupni su na poveznici: http://plaviured.hr/potpore/potpore-inovatorima-grada-zagreba-2017-godinu/

Za dodatne informacije obratite se na e-mail adresu aleksandar.grozdanic@plaviured.hr  ili na telefon 01/099/ 3667-149.