Dodjela priznanja za ostvarene rezultate u okviru provedbe prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu"

četvrtak, 16.08.2018. 10:06

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje područja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, pokrenuo je 2016.godine prvu Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu" 2016.-2018.

Cilj ove Nacionalne kampanje je  podizanje svijesti o značaju sprečavanja rizika na mjestima rada, o potrebi uključivanja zaštite na radu u strateške i operativne planove poslovanja, o primjeni inovativnih rješenja na povećanju sigurnosti rada te provedbi mjera i aktivnosti kojima se postižu pozitivni učinci na smanjivanju broja ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom.

Jedan od važnih ciljeva je i motivirati sve ključne dionike u društvu za učinkovitiju suradnju i provedbu mjera zaštite na radu, putem jačanja socijalnog dijaloga i partnerstva u svakoj radnoj sredini.

Nakon proteka više od dvije godine od početka kampanje, krajem ove godine namjera je najuspješnijim poslovnim subjektima dodijeliti posebna priznanja za postignute rezultate u smanjivanju broja ozljeda na radu i unapređivanju zaštite na radu primjenom učinkovitih mjera.

Kako bi se što širem krugu organizacija omogućila prijava ostvarenih rezultata i postignuća u području unapređivanja zaštite na radu, pripremljen je online upitnik, koji je dostupan na poveznici: https://www.surveymonkev.eom/r/stoponr.

 Unosom odgovarajućih pokazatelja od strane pojedinog poslovnog subjekta podnosi se i prijava kandidature za dodjelu priznanja za postignute rezultate u području zaštite na radu u razdoblju od 2015.-2017.godine.

Prijave se primaju najkasnije do 15. rujna 2018.godine.