Propisana vrsta vatrogasnih aparata za motorna vozila prijevoznika

utorak, 03.01.2012. 10:34

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, objavljen 15. prosinca 2011. u Narodnim novinama (NN br. 145/11), najvećim dijelom propisuje vrstu vatrogasnih aparata koje moraju imati motorna vozila.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, objavljen 2010. godine (NN br. 51/2010) propisuje tehničke kategorije vozila, dimenzije i mase, osovinska opterećenja, uređaji i oprema koje moraju imati motorna i priključna vozila i uvjeti kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema motornih i priključnih vozila u prometu na cestama.

Pravilnik je potom mijenjan (NN 84/2010) kako bi teretni automobili najveće dopuštene mase od 3,5 do 12 tona, a prvi puta registrirani u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2000. godine, tek do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji morali biti opremljeni dodatnim zrcalima, sukladno Direktivi Vijeća 2007/38/EU.

Nedavne izmjene i dopune ovog Pravilnika ponajviše se odnose na propisivanje kakvim vatrogasnim aparatom / aparatima moraju biti opremljena motorna vozila, što do sada nije bilo detaljno propisano.

Motorna vozila moraju biti opremljena sljedećom količinom i vrstom vatrogasnih aparata punjenih prahom ABC:
– osobni automobil za obavljanje autotaksi prijevoza – jedan vatrogasni aparat od 2 kg,
– osobni automobil u vlasništvu (ili na korištenju na temelju ugovora o zakupu odnosno leasingu) pravnih osoba, obrtnika, tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koji služe prijevozu za vlastite potrebe – jedan vatrogasni aparat od 1 kg,
– osobni automobil (8+1) i tramvajska motorna kola – jedan vatrogasni aparat od 2 kg,
– autobusi kategorije M2 i teretna motorna vozila kategorije N1- jedan vatrogasni aparat od 3 kg,
– autobusi kategorije M3 i teretna motorna vozila kategorije N2 i N3 – jedan vatrogasni aparat od 6 kg,
– teretna motorna vozila s prikolicom ili poluprikolicom – dva vatrogasna aparata od 6 kg.

Ove odredbe stupile su na snagu danom objave u Narodnim novinama.