Potpore u ribarstvu na čekanju do donošenja državnog proračuna

petak, 15.01.2016. 11:45

Budući da još nije donesen državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu, Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti donijeti odgovarajuće pravilnike vezane uz dodjelu državnih potpora te provoditi modele državnih potpora u ribarstvu (tržišna kompenzacija, poticaji i plavi diesel).

Ovu je obavijest koja se odnosi na korisnike modela državnih potpora u ribarstvu, objavilo Ministarstvo poljoprivrede na svojim mrežnim stranicama: http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=2803

Po donošenju državnog proračuna utvrditi će se u dogovoru sa sektorom ribarstva prioriteti sufinanciranja te će tada biti moguće donijeti potrebne pravilnike i definirati rokove, uvjete i kriterije za ostvarivanje državne potpore.

O svim novim informacijama Ministarstvo će zainteresirane obavještavati preko profesionalnih udruženja, odnosno putem službenih web-stranica Uprave ribarstva.

Sve do sada zaprimljene zahtjeve, Ministarstvo će evidentirati te će kontaktirati korisnike nakon donošenja podzakonskih akata za provedbu pojedinog modela državne potpore.

Iz istog razloga Ministarstvo moli korisnike državnih potpora u ribarstvu, da do daljnjega ne podnose zahtjeve.