Održana konferencija o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti

srijeda, 14.07.2010. 16:03

Hrvatska obrtnička komora, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, organizirala je 14. srpnja u prostorijama Komore konferenciju "Zaštita okoliša i energetska učinkovitost".

"Zadovoljni smo što će se hrvatski obrtnici danas imati priliku upoznati s ulogom i projektima Fonda u ostvarivanju zadanih ciljeva na području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Budući da se spomenuti ciljevi ostvaruju upravo kroz konkretne aktivnosti svih aktera na tržištu, smatramo da je aktivno uključivanje obrtnika od velike važnosti", istaknuo je predsjednik HOK-a Mato Topić u uvodnom dijelu konferencije.

Na konferenciji je o aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te uvjetima i načinima financiranja projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti govorio direktor Fonda Vinko Mladineo, a sudionike je o Programima i projektima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u području zaštite okoliša izvijestila Renata Pavlina, pomoćnica direktora za zaštitu okoliša. Bilo je riječi i o programima i projektima Fonda u području energetske učinkovitosti te korištenja obnovljivih izvora energije, o čemu je izlagala Marija Ščulac Domac, pomoćnica direktora za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.

"Obrtnici moraju biti više zastupljeni u ostvarivanju projekata Fonda. Hrvatska ima veliku šansu da povuče oko 200 milijuna eura iz europskih fondova namijenjenih zaštiti okoliša. Njihova participacija mora biti direktna u pojedinim projektima", kazao je Mladineo, upoznavajući okupljene s natječajima koje raspisuje Fond i na koje obrtnici mogu prijaviti svoje projekte.

Za provedbu 13 projekata u području zaštite okoliša, koje provode obrtnici, Fond je odobrio sredstva u visini od 6.854.144 kuna. Realizirano je 9 projekata i isplaćena su sredstva fonda u visini od 5.876.958 kuna. Fond dodjeljuje i bespovratna sredstva autoprijevoznicima za zamjenu neekoloških cestovnih vozila (EURO 0,1,2,3) za prijevoz tereta i putnika s novima standarda EURO 5. Korisnici sredstava su prijevoznici s važećom licencijom najmanje dvije godine za: međunarodni prijevoz tereta ili putnika, unutarnji ili međunarodni prijevoz putnika, a koji autobusima obavljaju organizirani prijevoz djece. Fond je temeljem Natječaja objavljenog u svibnju 2009. godine za 276 tvrtki i obrtnika odobrio sredstva za zamjenu 639 vozila u iznosu od 44,53 milijuna kuna – 50.000 do 70.000 kn po vozilu uz ograničenje da se subvencija može dobiti za najviše 5 vozila

NATJEČAJI FONDA ZA ODABIR PROJEKATA I DODJELU SREDSTAVA U 2010. GODINI:

1. Natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda i MINGORP-a u financiranju projekata korištenja UNP-a i sunčeve energije u kućanstvima na otocima ( u tijeku – otvoren do konca 2010.)

2. Natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda i MMPI-a u financiranju zamjene cestovnih vozila prema Programu smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš – Prva mjera: smanjenje emisije štetnih plinova cestovnih vozila kategorije N2, N3, M3) (u tijeku – otvoren do 19. srpnja 2010.)

3. Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije ( plan objave – 16. srpnja 2010.)

4. Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja projekata udruga u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije ( plan objave – 16. srpnja 2010.)

Predmet natječaja je dodjela sredstava Fonda radi ulaganja u projekte:

- očuvanja i poboljšanja kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanja klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,
- oporabe otpada i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada,
- poticanja čistije proizvodnje, posebno poticanja ugradnje ekološki prihvatljive i energetski učinkovite tehnologije,
- smanjenja emisija štetnih plinova u okoliš,
- poticanja održivog razvoja ruralnog prostora,
- zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti,
- poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti radi - postizanja ciljeva zaštite okoliša.

Sredstva Fonda za sufinanciranje projekata dodjeljuju se putem:
- zajmova (do 1.400.00,00 kn na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine)
- subvencija (2% ugovorene kamate, ali ne više od 800.000,00 kn po projektu)
- financijskih pomoći (- JLS do 1.400.000,00 kn po projektu, fizičkim osobama do 30.000,00 kn po projektu u području korištenja obnovljivih izvora energije)
- donacija (160.000,00 kn po obrazovnoj /istraživačkoj studiji/programu)

Za provedbu energetskih pregleda dodjeljivat će se subvencije i financijske pomoći do 80.000,00 kn po projektu
Upute ponuditeljima za izradu ponude, prijavni obrazac i obrazac izjave o korištenim državnim potporama mogu se preuzeti u Fondu ili sa web stranice Fonda – www.fzoeu.hr