Novi Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

petak, 31.07.2009. 11:00

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 74/09), stupa na snagu 30 dana od dana objave u "Narodnim novinama“ (29. lipnja 2009.).

Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke kategorije vozila, dimenzije i mase, osovinska opterećenja, uređaji i oprema koje moraju imati motorna i priključna vozila i uvjeti kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema motornih i priključnih vozila u prometu na cestama. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 92/05 i 42/08).