Kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

petak, 24.07.2009. 11:51

Vezano na primjenu novog Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje (NN 79/09) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarske inspekcije izradilo je VETI aplikaciju - sustav za praćenje naknada u veterinarskoj inspekciji, čija primjena počinje 1. kolovoza 2009. godine.

Člankom 5. stavkom 4. i 5. navedenog Pravilnika propisano je da je svaki objekt/subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla obavezan odrediti jednu ovlaštenu osobu kojoj Ministarstvo daje prava pristupa u sustav VETI. Ovlaštena osoba objekta upisuje u sustav podatke o klanju životinja i obradi, odnosno količini ulazne/izlazne sirovine/hrane/serije hrane. Ulaskom u VETI aplikaciju ovlaštena osoba dobiva pristup za rad s modulom koji je predviđen za predmetni objekt. Na temelju prijavljenih podataka obračunavaju se pristojbe za financiranje troškova službenih kontrola.

Ovlaštena osoba/korisnik sustava treba zatražiti korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinka se mogu dobiti na način da popunjen obrazac iz PRILOGA II Pravilnika (NN 79/09) dostavi MPRRR Upravi veterinarske inspekcije na:

1. fax: 01/610-6699; 01/610-6462; 01/610-9207
i/ili
2. e-mail: mpsvi04@mps.htnet.hr
i/ili
3. adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarske inspekcije, Miramarska 24, 10 000 Zagreb.

Na adresi http://veti.mps.hr/ nalazi se osnovna stranica Portala Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

PRILOG II.doc 44,00 kB