Energetska učinkovitost zgrada šansa, no nedostaje kvalificiranih radnika

četvrtak, 05.03.2015. 9:36

Nakon panel-rasprave o energetskoj učinkovitost u graditeljstvu, 4. susret graditelja završio je zaključcima koji potvrđuju duboku poslovnu krizu u kojoj se ovaj sektor nalazi, i predlažu rješenja za poboljšanje prilika, što nije moguće očekivati u kratkom roku.

Graditelji predlažu provjeru usklađenosti svih sudionika u graditeljstvu sa zakonskim propisima, kako bi pravila igre bila jednaka za sve, i jednako štitila i velike i male sudionike na tržištu građevinskih radova.

Onima koji su u stanju održavati visoku razinu kvalitete, potrebno je omogućiti lakše bavljenje graditeljstvom, dodatnim smanjivanjem administrativnih i drugih barijera.

Za oporavak sektora, nužno je smanjiti rad neregistriranih poslovnih subjekata koji spuštaju ionako niske cijene građevinskih usluga izbjegavanjem plaćanja PDV-a i ostalih davanja državi, kao što su doprinosi za zaposlenike).

Posebni gosti na Susretu graditelja bili su predsjednik Europskog udruženja graditeljskih asocijacija (EBC-a, European Builders Confederation) i ujedno predsjednik francuske komore obrtnika – graditelja Patrick Liebus te Fernando Sigchos savjetnik u EBC-u.

U svojem uvodnom izlaganju Patrick Liebus istaknuo je da je jedan od glavnih uspjeha Europskog udruženja graditelja bio što su na njihovu preporuku i inzistiranje pojedine zemlje (Francuska, Italija, Španjolska) smanjile PDV-a za radove na energetskoj učinkovitosti zgrada, ali također i za radove na generalnoj obnovi građevina čime se povećao obujam građevinskih radova i povećao priliv sredstava od poreza u navedenim zemljama.

Graditelji pozivaju i na snažniju inicijativu javne uprave kako bi se povećala investicijska aktivnost privatnog i javnog sektora kroz veću uključenost u infrastrukturne projekte financirane iz strukturnih fondova, porezne olakšice koje će potaknuti privatni sektor na ulaganja u graditeljstvu, i intenzivniju edukaciju svih aktera u podizanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

***

Upravo je podizanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu bila tema drugog panela na 4. susretu graditelja, na kojem su sudjelovali predsjednik Ceha graditelja HOK-a Karlo Kabelka, Nina Štirmer sa Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Irena Križ Šelendić iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Vesna Bukarica iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Miljenko Maras u ime Grada Zagreba, Zdenko Karakaš iz HUP-a, Damir Percel iz HGK te Milan Jokić iz Udruge stanara i suvlasnika zgrada.

Zgrade su najveći potrošači energije, što u vrijeme rastućih cijena energenata predstavlja područje značajnih ušteda za svaku odgovornu vladu, ali i kućanstva.

''Klasična'' građevinska djelatnost smanjuje se, dok upravo postizanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu predstavlja šansu i građevinarima (ali i ne samo njima) da izlaz iz krize nađu u poslovima obnove - u podizanju energetske učinkovitosti zgrada.

Iako ni to nisu male investicije u ovo krizno vrijeme, podizanje energetske učinkovitosti zgrada može biti tržišna niša za građevinarstvo, jer relativno brzi povrat ulaganja privlači vlasnike nekretnina.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je Program energetske obnove stambenog fonda (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a Fond za zaštitu okoliša svake godine objavljuje programe sufinanciranja projekata ulaganja u energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Zamah u pravcu većeg obima poslova često je međutim zakočen dok vlasnici kuća, upravitelji i suvlasnici stanova gube mnogo vremena u pripremanju dokumentacije koja im je potrebna kako bi došli do financiranja i sufinanciranja ovih projekata ili su blokirani neriješenim vlasničkim odnosima.

Najdalje je u tom pogledu stigli Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb, dok su za sada, južni i istočni dijelovi Hrvatske, pokazali najmanje inicijative.   

Trošak i vrijeme potrebno za legalizaciju objekata također ne idu u prilog ulaganjima u energetsku učinkovitost zgrada.

Prepreku bržoj obnovi zgrada da bi bile energetski učinkovite, predstavlja također i nedostatak kvalitetne radne snag (nedostaje i do 50 posto kvalificiranih radnika) i specijalizirane, potpomognute i održive  izobrazbe, što će pokušati riješiti barem donekle već pokrenuti EU-projekti BuildUp Skills i ConClip, u koje je uključen i HOK.  

Na Susretu graditelja uz obrtnike i predstavnike trgovačkih društava iz ovog sektora aktivno su sudjelovali su također i predstavnici Ministarstva pravosuđa, Carinske uprave, predstavnici vijeća Udruženja Upravitelja zgrada, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Udruga fasadera i krovopokrivača i ostali.