Dimnjačarima ojačati društvenu poziciju po uzoru na najrazvijenije zemlje

petak, 15.01.2016. 10:33

Sekcija dimnjačara HOK-a održala je 14. siječnja svoju 2. sjednicu na kojoj je najviše bilo govora o strukovnom obrazovanju dimnjačara u Hrvatskoj, koje izuzev rijetkih dobrih primjera, sve više zaostaje za razvijenim zemljama, posebno za Njemačkom.

Moderna tehnologija naime sve je više prisutna u dimnjačarskoj struci, posebno u mjerenjima i u energetskoj učinkovitosti, no takvo stanje ne prati hrvatski sustav obrazovanja za dimnjačare.

I taj će se jaz pokušati premostiti novim Zakonom o dimnjačarstvu, nužnim da bi se u Hrvatskoj učvrstila uloga dimnjačara, sada podložna različitim primjenama i interpretacijama Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa što za posljedicu ima neujednačene prakse u poslovanju dimnjačara na području cijele zemlje. 

Takvo stanje, zbog čega je jedinstveni zakon prijeko potreban, stvara pravnu nesigurnost i time otvara put nelojalnoj konkurenciji čime se izravno ugrožava zdravlje i životi ljudi, stoga je, složili su se svi članovi Sekcije, dimnjačarstvo od posebne društvene važnosti koja se ne može usporediti niti izjednačiti s drugim strukama.

Dimnjačari zato također žele, kako je istaknuo predsjednik Sekcije Želimir Jakobović, za svoju struku urediti etička pitanja Pravilnikom o etici ponašanja u dimnjačarskoj struci – kodeksom postupanja čijom bi primjenom ojačao ugled i pozicija dimnjačara u društvu: u odnosima sa davateljima koncesija, investitorima, financijerima, kao i u međusobnim odnosima, a bio bi koristan i za mlade dimnjačare, koji tek počinju raditi u ovoj struci.

Da bi svoj utjecaj proširila na cijelu zemlju, Sekcija je među svojim članovima podijelila zaduženja za kontakt s obrtnicima - dimnjačarima po područnim obrtničkim komorama, a za poboljšanje programa strukovnog obrazovanja dimnjačara, najavila je da se će oko toga angažirati svojim prijedlozima, znanjem i iskustvima svi članovi Sekcije.

Sve o čemu je danas bilo govora na sjednici Sekcije dimnjačara HOK-a postaje i dio Programa rada Sekcije za 2016. godinu u kojoj će se u suradnji s ministarstvima nastojati osigurati najbolja rješenja za jačanje pozicije dimnjačarske struke, dimnjačarskih obrta, kao i za stjecanje novih profesionalnih sposobnosti i znanja kroz cjeloživotno učenje dimnjačara.

Uzor će i ovdje biti najrazvijene zemlje Europe, u kojima već postoje tehnički i tehnološki visokoopremljeni dimnjačarski laboratoriji za mjerenje i škole u kojima se stječu teorijska i praktična znanja o najnovijim dijelovima sustava koje održavaju dimnjačari - od kotlova i dimnjaka do filtara i sredstava i kemikalija potrebnih za rad.

Sekcija dimnjačara HOK-a također se na svojoj sjednici založila za izjednačavanje obrtnika-vlasnika sa zaposlenima u dimnjačarstvu u ostvarivanju prava na beneficirani radni staž, jer se njihov rad bitno na razlikuje s obzirom na opasnosti po život i zdravlje koje su vezane za ovaj posao.

Za utjecaj pak korisnika dimnjačarskih usluga na poboljšanje kvalitete rada dimnjačara, od posebne je važnosti Povjerenstvo za reklamacije javnih usluga za dimnjačarske poslove pri HOK-u, kao drugostupanjsko tijelo u postupcima zaštite potrošača dimnjačarskih usluga u Republici Hrvatskoj, zaključeno je na kraju sjednice Sekcije dimnjačara HOK-a.