Započele pripreme za 22. Susret ribara

srijeda, 21.06.2017. 8:33

1. sjednica Organizacijskog odbora za 22. Susret ribara, održana je 19. lipnja, u Zagrebu.

Odlukom Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore, 22. Susret ribara održat će se 6. i 7. listopada 2017. godine u Istri.

Predsjednik Organizacijskog odbora za 22. Susret ribara je potpredsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil, a članovi organizacijskog odbora su Enrico Cernecca, potpredsjednik OK Istarske županije, Mato Oberan, predsjednik Ceha ribara HOK-a i Robert Momić, član Ceha ribara HOK-a.

Organizator 22. Susret ribara je Hrvatska obrtnička komora, a domaćin je Područna obrtnička komora Istarske županije.

Na sjednici Organizacijskog odbora utvrđen je prijedlog tematskih izlaganja o kojima će biti raspravljano na 22. Susretu ribara:

1. Uvodno izlaganje predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a

2. Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva

3. Ribarstvo i marikultura u Istarskoj županii

4. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. god.

5. Jabučka kotlina – regulacija ribolova u Jabučkoj kotlini

6. Marikultura u Republici Hrvatskoj

7. Novi Zakon o morskom ribarstvu s posebnim naglaskom na inspekcijski nadzor u ribarstvu

8. Iskrcajna mjesta i ribarske luke

9. Vezovi u sportskim lučicama

10. Koćarski ribolov

11. Mjere upravljanja ribolovom male plave ribe na Jadranu ( srdela i inćun) sukladno preporuci GFCM-a

12. Ribolov malim ribolovnim alatima

13. Turistički ribolov - definiranje područja za obavljanje ribolovnog turizma

Na sjednici Organizacijskog odbora zaključeno je da će se zatražiti pokroviteljstvo od Ministarstva poljoprivrede, a medijsko pokroviteljstvo od Glasa Istre.