Radionice u vezi dodjele potpore u ribarstvu

četvrtak, 14.01.2016. 15:53

Prijavite se na radionice u vezi dodjele potpore u ribarstvu koje će se održati tijekom siječnja i veljače u Zagrebu, Splitu i Puli, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede – Uprava ribarstva.

Na radionicama će biti riječi o provedbi Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" te pripadajućim Natječajima.

Raspored radionica:

Zagreb, 20. siječnja 2016. u 11 sati, Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Staklena dvorana - II kat, Zagreb.
Split, 27. siječnja 2016. u 11 sati, Hrvatska gospodarska komora, Ante Trumbića 4, Split.
Pula, 3. veljače 2016. u 11 sati, Hrvatska gospodarska komora, Carrarina 5, Pula.

Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, potrebno je potvrditi svoj dolazak:

• Za Zagreb, najkasnije do 19. siječnja do 12 sati na broj telefona 01 6443-252 ili na e-mail: irena.kukrika@mps.hr,
• za Split, najkasnije do 26. siječnja 2016. do 12 sati na broj telefona 021 321 169 ili na e-mail: dpoparic@hgk.hr,
• za Pulu, najkasnije do 2. veljače 2016. do 12 sati na broj telefona 052 378 114 ili na e-mail: gklancic@hgk.hr.

Bez pravovremene prijave sudjelovanje na radionicama neće biti moguće. Uprava ribarstva organizirati će i dodatne radionice prema potrebi.

Kako bi se svim zainteresiranima uspjelo dati jasan odgovori na njihova konkretna pitanja na samoj radionici te kako bi se omogućilo većem broju sudionika da dobiju odgovor, molimo da na navedene e-mail adrese dostavite unaprijed Vaša pitanja.