Radionice o transportnom dokumentu i elektronskom očevidniku u Rabu i Opatiji

petak, 22.01.2016. 14:10

U Rabu 26.1., a u Opatiji 27.1. održat će se u organizaciji Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede radionice na temu transportnog dokumenta (za ribare i prijevoznike) i nove verzije elektronskog očevidnika (za ribare).

Prema pozivu u prilogu, radionice će se održati s početkom u 12 sati

  • 26. siječnja 2016. u Rabu – Gradska vijećnica, Trg Municipium Arba br. 2
  • 27. siječnja 2016. u Opatiji – Vila Antonio, Park Vladimira Nazora 2.

Radionice na temu transportnog dokumenta održat će se od 12 do 14 sati, a o novom elektronskom očevidniku od 14 do 16 sati.

Transportni dokument propisan je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009, a ispunjavat će ga prijevoznici koji će prevoziti proizvode ribarstva od mjesta iskrcaja s broda do odobrenih objekata, najčešće prvi kupci ribarskih proizvoda ili sami ribari.

Stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta od 1. siječnja 2016. godine započela je obveza ispunjavanja transportnog dokumenta u sustavu ribarstva u svrhu uspostave sljedivosti proizvoda ribarstva; Pravilnik se može pogledati na ovoj poveznici:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_140_2611.html

Aplikacija za ispunjavanje transportnog dokumenta te postupak registracije i ispunjavanja transportnog dokumenta nalaze se na Portalu gospodarskog ribarstva (www.ribarstvo.hr/pgr).

Podrška u korištenju aplikacije transportnog dokumenta na portalu organizirana je i u ribarskom monitoring centru Uprave ribarstva te u područnim jedinicama. (Kontakti za podršku: e-mail: rmc@mps.hr, tel: 01-6443-188, 01-6443-177, 01-6443-191).