Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini

utorak, 03.01.2017. 11:20

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 123/16., a stupio je na snagu 31.12.2016.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini.

(1) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 5. siječnja 2017. godine u 12:00 sati do 20. siječnja 2017. godine u 12:00 sati.

(2) Tijekom razdoblja od 20. siječnja 2017. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2017. godine u 12:00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom može ostvariti ukupno najviše pet ribolovnih dana.

(3) U smislu ovoga članka, ribolovni dan je bilo koje neprekinuto razdoblje u trajanju do 24 sata, tijekom kojeg plovilo obavlja ribolovnu/e operaciju/e okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom.

(4) Svako prekoračenje broja ribolovnih dana u definiranom razdoblju, sukladno stavku 2. ovoga članka, smatrat će se ribolovom bez povlastice.

Detaljnije pojašnjenje vezano uz objavu Pravilnika o prostorno-vremenskoj regulaciji ribolova plivaricom-srdelarom u 2017. godini objavljeno je i na mrežnim stranicama Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3942.