Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

srijeda, 04.01.2017. 12:47

Ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti". 

Izmjene Pravilnika glase: 

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (»Narodne novine«, broj 118/2016), u članku 3. stavci 4., 5. i 6. brišu se, a dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 4. i 5. 

U tablici u Prilogu I. Akcijski plan, u stupcu »Duljina plovila (m)«, za DTS segment, riječ: »<12« u prvom retku mijenja se i glasi: »≥6<12«.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«  objavljen je u Narodnim novinama broj 123/16. , a stupa  na snagu 31.12.2016.