Određene kvote za izlov tune u 2016. godini

utorak, 09.02.2016. 13:19

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu te Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) ministar poljoprivrede donio je Odluku o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2016.

Ovom Odlukom određuju se:

– raspodjela Državne kvote i Trajne individualne kvote za 2016. godinu na plovila – plivarice tunolovke,

– raspodjela Državne kvote i Trajne individualne kvote za 2016. godinu na plovila – udičarski alati u gospodarskom ribolovu.

Ministarstvo poljoprivrede će zaključiti ugovor s vlasnicima / ovlaštenicima ribarskih plovila kojima je dodijeljen dio Državne kvote, kojim će se odrediti prava i obveze korisnika Državne kvote.

Državna kvota za plivarice tunolovke u 2016. godini iznosi 148,38 tona, a raspoređuje se sukladno članku 4. stavku 7. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), (Narodne novine broj 2/2016).

Raspodjela Trajne individualne kvote za 2016. godinu za plivarice tunolovke koja iznosi 367 tona, određena je temeljem Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (Narodne novine br. 32/2011, 34/2011 i 37/2011) i/ili temeljem trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina.

Državna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu u 2016. godini iznosi 22,5 tona. Državna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu raspoređuje se sukladno članku 4. stavku 8. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), (Narodne novine broj 2/2016).

Raspodjela Trajne individualne kvote za udičarske alate u gospodarskom ribolovu koja je određena temeljem Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (Narodne novine br. 30/2012) i/ili temeljem trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina, iznosi 7,5 tona.

Pravo sudjelovanja u ribolovu tune plivaricom tunolovkom u 2016. godini ima najviše 11 plovila s najvećom individualnom kvotom nakon prebacivanja kvote za 2016. godinu, sukladno odredbama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), (Narodne novine broj 2/2016), i točke VIII. ove Odluke i to po kategorijama sukladno članku 10. stavku 5. Pravilnika.

Pravo ribolova smije se prenijeti na drugo plovilo temeljem odredbi članka 10. Pravilnika.

Dodijeljena Državna i Trajna individualna kvota smije se ustupiti drugim plovilima ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov na moru koji imaju dodijeljenu kvotu i koji su upisani u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, te u povlastici imaju upisanu plivaricu tunolovku ili udičarske alate za lov tune u gospodarskom ribolovu, a o čemu se mora obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede na temelju odredbi Pravilnika.

Dodijeljena Državna i Trajna individualna kvota smije se ustupiti i drugim plovilima ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov na moru koji su upisani u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, te u povlastici imaju upisanu plivaricu tunolovku ili udičarske alate za lov tune u gospodarskom ribolovu, a o čemu moraju obavijestiti Ministarstvo na temelju odredbi Pravilnika.

Ukoliko nakon isteka razdoblja navedenog u članku 4. stavku 18. Pravilnika i prebacivanja kvote, broj plovila s izlovnom kvotom za 2016. godinu prijeđe broj naveden u članku 10. Pravilnika, kvota prekobrojnih plovila ravnomjerno će se razdijeliti na plovila koja imaju pravo sudjelovanja u ribolovu u 2016. godini.

Maksimalni udio u ukupnoj izlovnoj kvoti Republike Hrvatske za mreže plivarice tunolovke po jednom ovlašteniku bez obzira na broj plovila ili uzgajališta mora biti sukladan odredbama Pravilnika iz članka 5. stavka 3. kao i članka 24. stavka 3.

Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2016. godini (u prilogu) stupila je na snagu 6. veljače 2016. godine.