Novi natječaj za scraping otvoren do 1. veljače 2016.

ponedjeljak, 28.12.2015. 15:33

U okviru ove mjere, pravo na potporu za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti mogu ostvariti vlasnici ribarskih plovila koja obavljaju ribolov u segmentima gospodarskog ribolova na moru obuhvaćenim važećim Akcijskim planom iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 o Zajedničkoj ribarstvenoj politici, a koji se izrađuje temeljem i sastavni je dio godišnjih izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote. Akcijski plan se nalazi u Prilogu I. Pravilnika.

Pravilnik se provodi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istim su propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično. Pravilnik, natječaj, pripadajući obrasci i vodič za korisnike može se na jednom mjestu pronaći ovdje. (fotografija: Novi list).